Waterfront Q&A

1. Pier Kornel: Van textielfabriek tot bruisende woonbuurt

Aan de oever van de Dender groeit en bloeit de nieuwe woonbuurt Pier Kornel. Ontwikkelaars Revive en Matexi bundelen hun krachten om een voormalig industrieterrein om te vormen tot een plek waar het prettig wonen is voor jong en oud. Aan het water en op een boogscheut van het centrum van Aalst ontdek je dit totaalconcept met een mix aan wooneenheden. Van gezinswoningen en appartementen tot assistentiewoningen.

Programma:
Pier Kornel wordt een autoluwe en duurzame woonbuurt, met respect voor het verleden, waar een mix van generaties samen leven:
Fase 1: 49 appartementen en 27 woningen (uitverkocht en bewoond)
Fase 2A: 50 assistentiewoningen (opgeleverd, bewoond en te koop)
Fase 2B: 50 appartementen en 15 woningen (in opbouw en te koop)

2. Waar situeert de toekomstfase zich in het masterplan?

3. Wat is de timing en het verder verloop van het project?

De omgevingsvergunning voor het verkavelen van de gronden werd ingediend. Bij het verkrijgen van deze vergunning zullen de respectievelijke omgevingsvergunningen voor de gebouwen Waterfront en Toren ingediend worden. Er kan niet gebouwd worden alvorens deze vergunningen verkregen worden en uitvoerbaar zijn. De bouwwerken kunnen dus ten vroegste in het najaar 2023 opgestart worden.

4. Wat is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden?

Indien een grond opgesplitst wordt in meer als 2 loten waarvan 1 lot of meer bestemd is voor verkoop dient er een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend te worden. Het aanvraagdossier omvat onder andere de verkavelingsvoorschriften die de contouren van het toekomstige gebouw vastleggen. Daarnaast, specifiek aan dit dossier, is er ook een hoofdstuk omgevingsaanleg. Een deel van de site zal worden overgedragen aan het openbaar domein, zoals in de vorige fases reeds het geval was.

5. Wat is het bouwprogramma?

Het Waterfront zal bestaan uit in totaal een 90-tal appartementen van 1, 2 en 3 slaapkamers in 2 aparte gebouwen. De gebouwen vormen samen met de Toren door hun verschillende hoogtes een dansend Waterfront. De hoogtes zullen variëren en vallen allen binnen de voorschriften van het RUP Tragel.
Op de koppen van het gebouw ter hoogte van de Nieuwbrugstraat en het plein zullen ondersteunende en commerciële functies voorzien worden.

De Toren zal bestaan uit een gelijkvloers met ondersteunende of commerciële functies. Daarboven komen een 85-tal appartementen. Ook hier wordt er gekeken naar een grote diversiteit aan typologieën.
De gebouwen zullen gerealiseerd worden op een ondergrondse parkeergarage die de parkeervraag voor beide gebouwen kan opvangen.

6. Hoe zal de site verder worden aangelegd?

Net zoals in de voorgaande fases wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan de omgevingsaanleg. Deze zal immers moeten worden overgedragen naar het openbaar domein. De plannen hiervoor werden daarom ook grondig doorsproken met de stadsdiensten.

De site blijft autoluw en er wordt nog meer ingezet op royaal groen. Centraal, tussen de kaaien en de gerenoveerde sheddaken komt een levendig plein, op maat van de wijk, waar naast ruimte voor spel ook plaats is om verkoeling te zoeken en tot rust te komen. Tussen de gebouwen en de kaaien worden bijkomende doorsteken voorzien om de relatie tussen de site en de Dender te blijven versterken.

Waar is het fijner dan langs de oevers van het water? Water brengt dynamiek, water zorgt voor leven. De Dender biedt dit potentieel. Daarom wilde stad  Aalst de komende 20 jaar het gebied langsheen de Dender opwaarderen en aantrekkelijker maken door in te zetten op stedelijke herontwikkeling.
Meer info op: https://www.aalst.be/artikel/de-kaaien-een-nieuw-zicht-op-de-dender

7. Wat gebeurt er met de sheddaken?

De renovatie van de sheddaken maakt geen onderdeel uit van deze omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. De vergunningen voor de restauratie werden reeds verkregen en de restauratie van de sheddaken werd begin dit jaar (2022) opgestart. De oplevering is voorzien voor eind dit jaar.

De gerestaureerde sheddaken zullen in de toekomst een overdekte uitbreiding vormen aan het plein tussen de Waterfront en de Toren.

8. Hoe blijf ik op de hoogte?

Wij zullen deze webpagina blijven voeden met informatie.
Vind je het antwoord op één van je vragen niet terug of deze pagina, stuur dan gerust een mailtje naar info@pierkornel.be